x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB kan ontheffingen soortenbescherming en vergunningen voor de gebiedsbescherming in het kader van de Omgevingswet van A tot Z voor u verzorgen. We hebben ruime ervaring met zowel het aanvragen van vergunningen als ontheffingen. Doordat we regelmatig contact onderhouden met de bevoegd gezagen kennen we de eisen die gesteld worden.

Het verzorgen van ontheffingen en vergunningen in het kader van de Omgevingswet vraagt vaak nauwe samenwerking tussen ons en de opdrachtgever. De aanwezigheid van beschermde natuurwaarden die invloed ondervinden, leidt in de regel tot een mitigatieopgave. Dit betekent dat de plannen aangepast moeten worden op de effecten op deze natuurwaarden. Deze aanpassingen kunnen van marginaal tot zeer ingrijpend zijn. Het kan gaan om aanpassingen in de wijze van uitvoering, ontwerp of planning. Ook kan het nodig zijn om alternatieve verblijfplaatsen of leefgebieden te maken. In alle gevallen zullen de aanpassingen in het plan door het bevoegd gezag als bindende voorwaarde aan een ontheffing soortenbescherming worden gekoppeld.

Wij zullen de aanvraag, voordat deze is ingediend, daarom in detail met u doornemen. Zo weten we zeker dat het plan uitvoerbaar blijft en u niet in het uitvoeringsstadium voor onaangename verrassingen komt te staan.

ATKB onderhoudt in de regel gedurende de looptijd van de aanvraagprocedure de contacten met bevoegd gezag. We zullen eventuele vragen over de aanvraag beantwoorden en zo nodig informeren naar de voortgang van de procedure.