x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met monitoring wordt de ontwikkeling van een gebied of soort langere tijd gevolgd. Zo ontstaat een gegevensreeks die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld trendanalyse. Monitoring wordt vaak uitgevoerd om het effect van een bepaalde maatregel in beeld te brengen.

Levert de uitvoering van natuurbeheer en -herstel de gewenste ontwikkelingen in het gebied op? Functioneren vleermuiskasten als volwaardig alternatief voor verblijfplaatsen die bij een ruimtelijke ontwikkeling moesten wijken? Leidt het aanleggen van natuurvriendelijke oevers tot een grote diversiteit in de macrofauna? Allemaal vragen die met monitoring beantwoord kunnen worden. Ook kan monitoring gebruikt worden om de ‘vinger aan de pols te houden’. De vraagstelling is dan vaak omgekeerd: leidt een bepaalde ontwikkeling inderdaad niet tot negatieve effecten op de natuurwaarden in de omgeving?

Hulp bij een kostenefficiënt traject
Bij een monitoringsproject besteden we veel aandacht aan het helder formuleren van de onderzoeksvraag. De onderzoeksopzet zal vaak langere tijd gebruikt worden. Voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de gegevens zal het onderzoek steeds volgens dezelfde methode worden uitgevoerd. We werken samen met onze opdrachtgevers altijd aan een gedegen maar vooral ook praktisch monitoringsplan. Juist vanwege het meerjarige karakter van monitoring is kostenefficiency belangrijk.