x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren? Grote kans dat u te maken krijgt met de natuurwetgeving. Iedereen kent wel de krantenkoppen: “Natuur houdt ontwikkeling tegen”. De ene keer zijn het vleermuizen die een woningbouwproject vertragen, de andere keer is het een piepklein slakje. Gelukkig zijn dit soort voorbeelden uitzonderingen. De meeste ruimtelijke ingrepen kunnen gewoon doorgang vinden. De natuurwetgeving staat ruimtelijke ontwikkeling niet in de weg, mits er tijdig onderzoek wordt gedaan en de benodigde vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd.

ATKB kan u van A tot Z begeleiden in dit proces; van quickscan tot en met de ecologische begeleiding tijdens de uitvoering.

Eco-juridische hulp van A tot Z
We denken met u mee over de uitvoering en adviseren over hoe schade aan de natuurwaarden zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Naast de toetsing in het kader van de soortenbescherming kunnen we ook de toetsingen in het kader van de gebiedsbescherming, het Natuur Netwerk Nederland of weidevogelbeheergebieden voor u verzorgen. Is er weerstand en komt het tot een juridische procedure? Ook daarin kunnen we u bijstaan. Onze rapportages hebben meermaals de strengste juridische toetsing doorstaan. Daarnaast hebben we ervaring in de begeleiding tijdens zittingen.

Wilt u meer weten over onze eco-juridische dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!

Monitoring
Met monitoring wordt de ontwikkeling van een gebied of soort langere tijd gevolgd. Zo ontstaat een gegevensreeks die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld trendanalyse. Monitoring wordt vaak uitgevoerd om het effect van een bepaalde maatregel in beeld te brengen.

Levert de uitvoering van natuurbeheer en -herstel de gewenste ontwikkelingen in het gebied op? Functioneren vleermuiskasten als volwaardig alternatief voor verblijfplaatsen die bij een ruimtelijke ontwikkeling moesten wijken? Leidt het aanleggen van natuurvriendelijke oevers tot een grote diversiteit in de macrofauna? Allemaal vragen die met monitoring beantwoord kunnen worden. Ook kan monitoring gebruikt worden om de ‘vinger aan de pols te houden’. De vraagstelling is dan vaak omgekeerd: leidt een bepaalde ontwikkeling inderdaad niet tot negatieve effecten op de natuurwaarden in de omgeving?

Hulp bij een kostenefficiënt traject
Bij een monitoringsproject besteden we veel aandacht aan het helder formuleren van de onderzoeksvraag. De onderzoeksopzet zal vaak langere tijd gebruikt worden. Voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de gegevens zal het onderzoek steeds volgens dezelfde methode worden uitgevoerd. We werken samen met onze opdrachtgevers altijd aan een gedegen maar vooral ook praktisch monitoringsplan. Juist vanwege het meerjarige karakter van monitoring is kostenefficiency belangrijk.