x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het beheer van natuurgebieden, water(gangen), agrarisch natuurbeheer, maar ook beheer van de groene openbare ruimtes, draagt in belangrijke mate bij aan behoud en verbetering van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit. ATKB kan u ondersteunen bij het vaststellen, uitvoeren en monitoren van beheerdoelstellingen.

Verder kan ATKB u ondersteunen bij het verankeren van ambities en doelen in concreet beleid en/of uitvoeringsprogramma’s. Hierbij maken wij gebruik van zowel specialistische ecologische kennis als ook onze kennis en ervaring ten aanzien van beleidsvorming en uitvoeringsplannen.