x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Invasieve exoten zijn soorten die oorspronkelijk niet voorkomen in Nederland. Door hun sterk invasieve gedrag kunnen invasieve exoten zichsnel uitbreiden en verspreiden. De aanwezigheid of groei leidt vaak tot problemen. Ook zijn invasieve exoten een bedreiging voor de inheemse soorten en dus voor de biodiversiteit.

Als er eenmaal een populatie invasieve exoten is gevestigd, is het niet eenvoudig die weer te verwijderen of te reduceren tot een acceptabel niveau. Tevens kan de aanwezigheid van invasieve exoten hinder opleveren bij de voorgenomen werkzaamheden. Het is wettelijk niet toegestaan om exoten te verspreiden. Om deze reden is het belangrijk om beginnende populaties van invasieve exoten zo vroeg mogelijk op te sporen en de verdere verspreiding van de soort te beperken.

Het aanpakken van invasieve exoten begint met een helder beeld van het probleem. Allereerst is het van belang om in kaart te brengen waar welke invasieve exoten voorkomen.

Indien er in een gebied geen exoten worden aangetroffen kan een Verklaring Vrij van Exoten worden afgegeven. Als er wél invasieve exoten worden aangetroffen dan brengen wij deze nauwkeurig in kaart. Verder kijken wij naar zaken als bodem, verspreidingsrisico's (bijvoorbeeld watergangen of betreding door publiek) en de aard van het probleem (kwetsbare soorten in de directe nabijheid, plannen en wensen). Deze zaken vormen de basis voor een plan van aanpak.

ATKB heeft ervaring met de inventarisatie van invasieve exoten in natuurgebieden, langs infrastructuur en bij bouwprojecten. Onze inventarisaties worden vaak gebruikt voor groenonderhoud, beheersplannen en ecologische werkprotocollen bij werkzaamheden (zowel GWW-, infra-, en bouwprojecten).

Een bekende invasieve exoot is de Amerikaanse rivierkreeft. Hier kunt u meer lezen over onze diensten op het gebied van de Amerikaanse rivierkreeft.