x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) dienen terreinbeheerders te monitoren hoe het staat met de kwaliteit van de natuurgebieden die ze beheren. Dit gebeurt onder andere door het monitoren van insecten.

In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) dienen terreinbeheerders te monitoren hoe het staat met de kwaliteit van de natuurgebieden die ze beheren. Dit gebeurt onder andere door het monitoren van insecten.

De aan- of afwezigheid van bepaalde vlinders, sprinkhanen, krekels en libellen kan veel zeggen over de kwaliteit van een gebied. De soorten stellen heel specifieke eisen aan hun leefgebied, bijvoorbeeld ten aanzien van de vegetatiestructuur, vochtcondities en het voorkomen van specifieke plantensoorten. De insecten zijn dus goede indicatoren voor de kwaliteit van een natuurgebied en de ontwikkeling daarvan. Neemt het aantal (kritische) soorten met het verloop van tijd toe, dan kan worden aangenomen dat het gebied zich op positieve wijze ontwikkelt.

Wij helpen u graag
ATKB heeft ruime ervaring in het uitvoeren van insectenkarteringen in het kader van SNL. De afgelopen jaren voerden we diverse insectenkarteringen uit, zoals in het Drents-Friese Wold, het Drentsche Aa-gebied en in terreinen langs het Koningsdiep. Dit jaar monitoren we onder andere in het Holtingerveld.