x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het aanpakken van invasieve exoten begint met een helder beeld van het probleem. Allereerst is het van belang om in kaart te brengen waar welke invasieve exoten voorkomen.

Indien er in een gebied geen exoten worden aangetroffen kan een Verklaring Vrij van Exoten worden afgegeven. Als er wél invasieve exoten worden aangetroffen dan brengen wij deze nauwkeurig in kaart. Verder kijken wij naar zaken als bodem, verspreidingsrisico's (bijvoorbeeld watergangen of betreding door publiek) en de aard van het probleem (kwetsbare soorten in de directe nabijheid, plannen en wensen). Deze zaken vormen de basis voor een plan van aanpak.

ATKB heeft ervaring met de inventarisatie van invasieve exoten in natuurgebieden, langs infrastructuur en bij bouwprojecten. Onze inventarisaties worden vaak gebruikt voor groenonderhoud, beheersplannen en ecologische werkprotocollen bij werkzaamheden (zowel GWW-, infra-, en bouwprojecten).