x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Invasieve exoten zijn soorten die oorspronkelijk niet voorkomen in Nederland. Door hun sterk invasieve gedrag kunnen invasieve exoten zichsnel uitbreiden en verspreiden. De aanwezigheid of groei leidt vaak tot problemen. Ook zijn invasieve exoten een bedreiging voor de inheemse soorten en dus voor de biodiversiteit.

Als er eenmaal een populatie invasieve exoten is gevestigd, is het niet eenvoudig die weer te verwijderen of te reduceren tot een acceptabel niveau. Tevens kan de aanwezigheid van invasieve exoten hinder opleveren bij de voorgenomen werkzaamheden. Het is wettelijk niet toegestaan om exoten te verspreiden. Om deze reden is het belangrijk om beginnende populaties van invasieve exoten zo vroeg mogelijk op te sporen en de verdere verspreiding van de soort te beperken.

ATKB is u graag van dienst bij het in kaart brengen van de invasieve exoten, planvorming voor de aanpak van invasieve exoten en de begeleiding van de daadwerkelijke aanpak van invasieve exoten.

Een bekende invasieve exoot is de Amerikaanse rivierkreeft. Hier kunt u meer lezen over onze diensten op het gebied van de Amerikaanse rivierkreeft.