x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Projecten die in of bij het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de daar binnen gelegen Natura 2000 gebieden zijn gepland dienen getoetst te worden aan de Omgevingswet. ATKB kan u van A tot Z begeleiden in dit proces; van Voortoets tot en met de ecologisch inhoudelijke begeleiding van de vergunningprocedure.

Steeds vaker is bij gebiedsbescherming sprake van een integrale gebiedsaanpak, waarbij meerdere gebiedsopgave integraal worden opgepakt. Succesvolle gebiedsprocessen en natuurbeheer vragen vaak specialistische kennis. De ecologen van ATKB hebben ruime ervaring met het inbrengen van ecologische kennis in deze processen. Naast deze specialistische kennis hebben wij ook ervaring in het begeleiden van deze gebiedsprocessen, waarbij we vanuit inhoudelijke kennis zoeken naar gezamenlijke en gedragen maatregelen.