x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Een actuele cursus natuurwetgeving op maat
Maakt u ruimtelijke plannen of werkt u buiten? Dan heeft u vrijwel zeker met de groene wetgeving ofwel natuurwetgeving te maken. Deze wetgeving is complex en bovendien is net de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Nu al blijkt dat de toepassing van deze wetgeving regelmatig op problemen stuit. Grijp de huidige veranderingen aan om u nader te laten informeren.

Sta sterker in uw projecten
Bijvoorbeeld de gedragscodes, habitattoets, significante effecten, ontheffingsaanvragen en soortenstandaards, weet u er genoeg van? Wij merken dat bij veel organisaties de implicaties van de groene wet- en regelgeving slechts beperkt in de werkwijze zijn geïntegreerd. Bij beheer zorgt dat voor extra werk, lastige planningen en risico’s. Ook bij afzonderlijke projecten wilt u het risico op problemen en vertraging minimaliseren. Met voldoende basiskennis zijn deze projecten echter vrij gemakkelijk te sturen. Ook kunt u bijvoorbeeld beter inschatten of geadviseerd nader onderzoek reëel is.

Cursussen afgestemd op uw organisatie
ATKB biedt, in samenwerking met Ecologica, al jaren praktijkgerichte cursussen van verschillende niveaus, zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen! De cursussen geven duidelijkheid over wanneer en op welke manier de groene wetgeving voor uw organisatie van belang is. We richten ons primair op de nieuwe wet, met de aspecten soortenbescherming (voormalige Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet) in het kader van ruimtelijke projecten en beheer. Maar ook andere aspecten komen aan bod, zoals de regels voor bossen (voormalige Boswet), WABO en NNN (EHS). De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige, flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Geen droge juridische stof, maar we duiken echt in de praktijk. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng.