x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Wilt u de biodiversiteit binnen uw terrein, bedrijfslocatie, bermen of gemeente verbeteren, maar weet u niet hoe? Een biodiversiteitsscan geeft inzicht in de verschillende soorten planten en dieren en het ecosysteem waarin zij leven op uw locatie. Aan de hand van deze scan adviseren onze ecologen u over de wijze waarop u de biodiversiteit kunt vergroten.

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?
Biodiversiteit is de basis van onze natuur en leefomgeving. Een hoge biodiversiteit levert diensten voor de mens, zoals vruchtbare grond, schoon water, bestuiving, CO2 opslag: kortom het draagt bij aan een goede leefomgeving voor mens en dier.
Op veel plekken staat de biodiversiteit staat onder druk, door bijvoorbeeld het verlies van leefomgeving voor soorten, klimaatverandering en stikstofdepositie. Wereldwijd is ongeveer 70 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over; in Nederland is dit slechts 15 procent. De aanwezigheid van biodiversiteit helpt bij de bestrijding van klimaatverandering, het aanpassen aan klimaatverandering en het vermindert de impact van natuurrampen. Herstel van biodiversiteit in Nederland is dan ook van groot belang.

Concrete handvatten bij biodiversiteitsherstel
Bent u een gemeente, waterschap, provincie, bedrijf of andere organisatie en wilt u een substantiële bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit? Wij helpen u met een biodiversiteitsscan. In deze scan inventariseren onze doorgronders de bestaande biodiversiteit op de locatie en in de directe omgeving. Op basis van de bestaande biodiversiteit adviseren we u en geven we concrete aanbevelingen om de biodiversiteit op uw locatie een impuls te geven. Met onze biodiversiteisscan kunt u uw duurzaamheidsambities waar maken. Naast deze scan, adviseert ATKB u ook over andere onderwerpen die een relatie hebben met biodiversiteit zoals:

  • Beheerplannen van bermen, openbaar groen en andere terreinen
  • Het vaststellen van biodiversiteitshotspots en bijzondere soorten binnen een gebied
  • Inventarisatie van bijzondere soortgroepen, zoals bijen en zweefvliegen
  • Monitoring van de ontwikkeling van biodiversiteit in een gebied
  • Evaluatie van genomen maatregelen om biodiversiteit te verbeteren, zoals insectenhotels of aangepast maaibeheer
  • Het opstellen van beleid om biodiversiteit te verbeteren.

Wilt u weten hoe wij tot een goed advies komen? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.