x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Voorafgaand aan de sloop van een gebouw moet bekend zijn of er asbest aanwezig is, zodat hier met de sloop rekening mee gehouden kan worden. In 2019 en 2021 heeft ATKB een asbestinventarisatie uitgevoerd in het pand aan de Noordsingel.

Uit het vooronderzoek blijkt dat sprake is van twee bouwwerken, op de begane grond en in de kelder lopen de gebouwen in elkaar over. Op basis daarvan is een inventarisatieplan opgesteld waarmee de DIA het gebouw heeft geïnspecteerd op asbestverdachte materialen. Het pand was destijds nog in gebruik en er kon geen destructief onderzoek uitgevoerd worden. In 2019 zijn 8 bronnen van asbest opgespoord. Nadat het gebouw niet meer in gebruik was is er in 2021 een tweede fase inventarisatie onderzoek uitgevoerd waarbij ook destructief onderzoek plaats heeft gevonden. Bij het destructief onderzoek zijn nog 3 bronnen opgespoord. De bronnen van asbest zijn dan bijvoorbeeld: kit, panelen, een deurplaat, funderingsplaat, brandwerende platen en een kluisdeur.

Met dit complete onderzoek kan het asbest voorafgaand aan de sloop veilig verwijderd worden door een asbestsaneerder zodat er bij de sloop geen risico’s op het verspreiden van asbestvezels ontstaan.