x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Europese Aal op de Rode Lijst
Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is het met de Europese Aal (Anguilla anguilla) in onze wateren hard bergafwaarts gegaan. De omvang van de natuurlijke populaties van deze iconische vis, die inkomsten biedt aan duizenden en wordt gegeten door miljoenen, is in de afgelopen decennia teruggelopen tot slechts enkele procenten van haar oorspronkelijke omvang. Overbevissing, verslechterde waterkwaliteit en versperring van migratieroutes spelen allemaal een rol in deze achteruitgang. Haar vermelding op de Rode Lijst van IUCN geflecteerd de ernst van de situatie voor de Paling. Om de achteruitgang een halt toe te roepen en deze bijzondere vis te behouden voor de toekomst, werd in 2007 door Europese Unie de zogenaamde aalverordening opgesteld. Deze verordening verplicht lidstaten tot het opstellen en uitvoeren van een aalbeheerplan met daarin concrete maatregelen om de paling beter te beschermen.

Kennis aalmigratie
Bij het opstellen van effectieve maatregelen om de uittrek van volwassen paling naar zee te bevorderen, is kennis van specifieke migratieroutes, -periodes en -gedrag van groot belang. In het stroomgebied van de Rijn en de Maas wordt in dit kader jaarlijks door ATKB, in opdracht van Rijkswaterstaat, telemetrisch onderzoek uitgevoerd, waarbij volwassen schieralen worden voorzien van een transponder om hun gedragingen tijdens hun reis naar zee te kunnen volgen en analyseren. Tijdens de najaarstrek van schieraal in 2018 werden, door ATKB, een kleine 200 schieralen voorzien van een NEDAP transponder en uitgezet in de rivieren de IJssel en de Vecht. De detectiegegevens die in de komende periode zullen worden verzameld zullen worden gebruikt om de migratie van schieraal via deze minder onderzochte wateren en uittrek naar zee via het IJsselmeer verder te analyseren.

Onderzoek in het nieuws
Eind december werd door RTV Oost een nieuwsitem aan dit telemetrisch aalonderzoek besteed. In dit item zijn naast een woordvoerder van Rijkswaterstaat en de palingen, ook enkele werknemers van ATKB te zien tijdens hun werkzaamheden in dit mooie project.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/304585/29-gechipte-palingen-uitgezet-in-de-Vecht-Over-een-jaar-zijn-ze-al-in-Mexico