x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het aantal Nederlanders groeit, het aantal woningen en voorzieningen in Nederland groeit mee. Gemeenten ontwikkelen nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling en uitbreiding van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen wordt rekening gehouden met de Wet Natuurbescherming. Daarom voeren onze ecologen quickscans voor de Wet natuurbescherming uit bij de ontwikkeling en uitbreiding van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.

Aan de hand van deze quickscans beoordelen wij of er mogelijk nadelige invloeden zijn voor beschermde dier- en plantsoorten.

Wat onderzoeken wij?
Onze ecologen brengen het plangebied in kaart voor de aanwezigheid van beschermde soorten, maar ook als onmisbaar leefgebied voor deze soorten. Voorbeelden van deze soorten zijn de poel- en heikikker, das, weidevogels, torenvalk, kerkuil, grote bosmuis, wezel, hermelijn en de soortgroep vleermuizen.

Heeft u een quickscan nodig bij de ontwikkeling of uitbreiding van een (woon)wijk of bedrijfsterrein? Onze ervaren ecologen helpen u graag! U bereikt ons op 0881153200 of via info@at-kb.nl.

Wij verzorgen ook quickscans voor onder andere: