x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB heeft onderzoek gedaan naar de potenties van de ontwikkeling van stroomdalgraslanden op diverse locaties langs de Dinkel.

Er zijn plannen voor het ontwikkelen van stroomdalgraslanden langs de Dinkel. Hiervoor zijn in een voorstudie op basis van het overstromingsrisico en de maaiveldhoogte diverse gebieden aangewezen die kansrijk zijn. Aan ATKB is verzocht binnen deze gebieden de meest kansrijke locaties hiervoor aan te wijzen op basis van de thans aanwezige vegetatie en de bodemopbouw.

Op de vegetatiekundig meest interessante locaties zijn diverse raaien van grondboringen uitgevoerd. Vervolgens hebben we o.a. het bodemprofiel beschreven, een inschatting gemaakt van de hoeveelheid vrije kalk in de bodem en analyses op de pH-KCL ingezet. ATKB heeft vervolgens op basis van de verzamelde vegetatiekundige en bodemkundige gegevens een onderbouwde inschatting gemaakt van de potenties van de betreffende locatie voor de ontwikkeling van een stroomdalgrasland.