x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het klimaat verandert. Het wordt warmer met meer kans op extreme droogte, hitte en regenbuien. Droogte en hitte zijn niet goed voor onze planten, bomen en dieren (biodiversiteit) én niet prettig voor mensen. Maar wat doet klimaatverandering met de watertemperatuur?

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van wateren voor opwarming onder invloed van de zon en door seizoensinvloeden is door ATKB een monitoringsnetwerk ingericht. Met het netwerk volgen we de watertemperatuur in verschillende wateren binnen de gemeente Utrecht.

Daarnaast wordt ook de temperatuuropbouw (gradiënt van de waterbodem tot aan de oppervlakte) gemeten in het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hiermee willen Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht meer inzicht krijgen of stratificatie (verschil in temperatuur op verschillende dieptes) een rol moet spelen bij het bepalen van de thermische potentie van ondiepe waterlichamen. Deze kennis is nodig voor klimaatvragen van de toekomst zoals bijvoorbeeld het halen van (warmte) energie uit oppervlaktewater (TEO).

ATKB heeft het monitoringsnetwerk ingericht voor de gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Voor het inrichten van het netwerk zijn ongeveer 160 sensoren en dataloggers van de gemeente Utrecht hergebruikt. Voor het hergebruik zijn de loggers door ATKB gecontroleerd en gekalibreerd. Inmiddels meten we de watertemperatuur al een jaar lang en blijft het meetnet nog ten minste de komende twee jaar operationeel.