x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In het verleden is gebleken dat de leidingen in de Rotterdamse kabels-en leidingenstrook zich moeilijk lieten vangen met een 2D-grondradar. Ons grondradarteam onderzocht of het mogelijk is om de leidingen in beeld te brengen met de 3D-stapfrequentie grondradar.

Naast de gestapte frequentie (40 tot 3000 MHz) is vooral de array opstelling van de antenne (meerdere zenders/ontvangers naast elkaar) een groot voordeel van de 3D-grondradar. Door het grote scanoppervlak kan de 3D-grondradar van ATKB snel vlakdekkend meten. In banen van 1,5 meter breed zijn delen van de leidingenstrook gescand.

Data-opname scannen met de 3D-radar Rotterdamse kabels – en leidingenstrook

Op basis van de vlakdekkende 3D-meting kunnen diepte uitsneden worden gemaakt van het onderzoeksgebied. In de diepte uitsneden is het verloop van de leidingen gevolgd en ingetekend. Na het digitaal intekenen van de leidingen zijn door middel van virtual trenching (digitale proefsleuven op basis van de radarbeelden) dieptecorrecties doorgevoerd. Hiermee is de diepte van de leidingen over een groter gebied nauwkeurig vastgesteld.

Resultaat
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de kabels en leidingen in de leidingenstrook met de 3D-radar goed zichtbaar zijn tot een diepte van circa 2,0 tot 2,5 m-mv. De onderzoeksgegevens laten niet alleen een gedetailleerde x- en y-ligging van de leidingen zien, maar ook de diepteligging is nauwkeurig vastgesteld.

Juist bij het ontwerpen van nieuwe leidingtracés zijn actuele gegevens van de gronddekking, kruisingen en de beschikbare vrije ruimte naast de bestaande infra van cruciaal belang.

Op onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de data-opname met de 3D-radar weergegeven.

De hyperboolpuntreflecties (boogjes) duiden op de positie van de leidingen (blauwe punten) in de radarscan

Op de radarscans in de onderstaande afbeelding zijn de hyperboolpuntreflecties aangeduid die de positie van de leidingen weergegeven.

Op onderstaande afbeelding zijn de gedetecteerde kabels en leidingen ingetekend op de radarbeelden.

Ingetekende kabels en leidingen op de radarbeelden

Het resultaat van de virtual trenching (dieptecorrectie) voor en na correctie is weergegeven in de onderstaande afbeeldingen. Te zien is dat het diepteverloop van de kabel of leiding nauwkeurig in beeld gebracht kan worden.

Ingetekende leiding voor uitvoering virtual trenching (dieptecorrectie)

Ingetekende leiding na uitvoering virtual trenching (na dieptecorrectie)

De 3D stapfrequentie grondradar van ATKB bewijst een geschikt instrument te zijn voor het vangen van de kabels en leidingen in de Rotterdamse K&L-strook.