x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam zijn afgekeurd. Om het achterland en de inwoners van Noord-Holland te beschermen tegen het water, versterkt Boskalis Nederland samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en VolkerWessels 33 kilometer aan dijken. Het is een van de grootschalige projecten op het scheidingsvlak van land en water, waarbij Boskalis gebruikmaakt van de diensten van ATKB. “We hebben aan ATKB een onafhankelijke sparringpartner”, aldus Gijsbert Roos, adviseur grondstoffen bij Boskalis.

Boskalis Nederland heeft sinds 2012 een raamovereenkomst met ATKB, dat landbodemonderzoek, waterbodemonderzoek en milieukundige begeleiding levert bij diverse grote projecten. ‘Gas erop’, is volgens Roos vaak het motto in de aannemerij. Daarom klopt Boskalis regelmatig aan bij ATKB. “De mensen van ATKB denken onafhankelijk mee, zodat wij als aannemer zo min mogelijk stagnatie hebben en schepen niet stil komen te liggen”, zegt Roos. “Het is lastig om als onderzoeksbureau een aannemersbril op te zetten, maar dat wil ATKB wel.”


ATKB stelt zich volgens Roos bovendien altijd onafhankelijk op. “Dat is wat ik zoek in een onderzoeksbureau. Ik wil niet dat het precies doet wat ik zeg. Ik wil juist kunnen sparren en sámen bekijken wat het beste is voor een project.” Roos vergelijkt het met een liefdesrelatie: “Wanneer partners precies hetzelfde vinden, is er niks aan. Ik zoek een beetje wrijving met de ander. Dat geeft mij de ruimte om te sparren. ATKB schuwt die wrijving niet en dat vind ik sterk. Ik ben tenslotte ook maar iemand met een visie, dus hoor graag verschillende inzichten.”

Een groot project waarbij Boskalis gebruik maakt van de diensten van ATKB, is de versterking van de Markermeerdijken. De dijken tussen Hoorn en Amsterdam voldoen niet meer aan de normen voor waterveiligheid en moeten worden versterkt in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een uitdaging, wat betreft Roos: “Het is een enorm project. Ook werken we via een alliantiecontract samen met onze opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Een aannemer wil zo snel mogelijk uitvoeren, maar het hoogheemraadschap moet zorgvuldig zijn om onrust in de omgeving te voorkomen. Daarnaast worden de ontwerpen voortdurend uitgewerkt, waardoor geen sprake is van een eenmalige onderzoeksuitvraag. Het is een kwestie van blijven schakelen.”

Doordat het project loopt via een alliantiecontract, heeft de alliantie zelf kunnen bepalen wie het land- en waterbodemonderzoek zou gaan doen. Dat werd ATKB. Roos vertelt: “We hebben met name voor ATKB gekozen, omdat dat bureau de mogelijkheid bood om alle onderzoeksresultaten (veld- en labresultaten, red.) beschikbaar te stellen door middel van een zelf ontwikkeld dataverwerkingsprogramma en uit te wisselen met GIS.” Via GIS, een geografisch informatiesysteem, kunnen analyseresultaten grafisch worden weergegeven. Een uitkomst voor het project van de Markermeerdijken, aldus Roos. Hij vertelt: “Normaal gesproken krijg ik een dik rapport met tientallen tekeningen. Dit krijg ik nog steeds, maar nu kan ik ook in één oogopslag per specifieke locatie (via XYZ-puntjes, red.) de relevante onderzoeksgegevens bekijken.”

Het werken met GIS wordt volgens Roos zelfs een vereiste bij het aangaan van nieuwe raamcontracten. “Ik heb geen zin meer in al die papieren. Dat is ook niet meer van deze tijd. Bovendien zijn onze projecten heel groot.” Hij prijst dan ook de proactieve houding van ATKB. ATKB heeft door dit project de ervaring opgedaan om ook op grote schaal data te verwerken en uit te wisselen. Roos: “ATKB heeft goed meegewerkt en meegedacht – op een gelijk niveau – terwijl dit voor beide partijen dus redelijk nieuw is. ATKB en Boskalis hebben veel geïnvesteerd om dit mogelijk te maken.”

Voor ATKB zit het eerste deel er voorlopig op bij de Markermeerdijken. Na grootschalig vooronderzoek in 2016 en 2017 is in 2018 verkennend land- en waterbodemonderzoek gedaan. Ook is de oever onderzocht en is gekeken naar de verdachte gebieden in de dijk. Voor de aannemers van de alliantie moet de feitelijke uitvoering nog beginnen. Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het vergraven van tijdelijke vaargeulen in het Markermeer. Zo kunnen grote schepen zand en klei naar de dijk aanvoeren. Met het materiaal dat uit de vaargeulen komt, worden bijvoorbeeld de Marker Wadden verder opgevuld. “Het is mooi werk, je verandert het landschap” aldus Roos

Voor de toekomst wil Roos ATKB ‘prikkelen’. “In 2021 gaat de Omgevingswet in”, zegt hij. “Ingenieursbureaus moeten dan niet alleen onderzoek doen volgens de norm. Ze moeten ook het gedrag van stoffen begrijpen en kunnen uitleggen wat de milieuhygiënische effecten zijn van mijn acties als aannemer: welke stoffen komen in welke mate vrij in het (grond)water als ik grond of baggerspecie inbreng? De precieze invulling van de wet is nog onduidelijk, maar ik weet nu al dat Boskalis’ eisen hoger worden. ATKB raad ik aan zijn onafhankelijke houding te behouden, zodat wij kunnen blijven sparren.”

Voor meer informatie over Versterking Markermeerdijken en Boskalis Nederland kunt u op de websites www.markermeerdijken.nl en www.boskalis.com kijken.