x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Op een twintigtal locaties in Rijswijk worden ondergrondse containerparken vernieuwd. Afvalinzamelingsbedrijf Avalex heeft ATKB gevraagd om op deze locaties een verkennend bodemonderzoek uit te voeren.

Wat aan het maaiveld niet te zien is, is dat de ondergrondse containers nog een stuk de bodem in gaan. Bij het plaatsen van een nieuwe container komen enkele kuubs grond vrij. Als die grond sterk verontreinigd is, kan een risico aanwezig zijn, voor de gezondheid van de uitvoerende werknemers of voor het milieu. Door de grond en het grondwater van tevoren te onderzoeken in het verkennend bodemonderzoek, krijgen we inzicht in de mate van verontreiniging van de bodem. Als er sprake blijkt te zijn van sterke verontreinigingen, zal worden bepaald of er extra (veiligheid)smaatregelen nodig zijn. Zo wordt voorkomen dat de werknemers gezondheidsrisico’s lopen en het milieu (verder) wordt aangetast.

Puin en asbest
Treffen wij, bij het plaatsen van de boringen, puin in de bodem aan, dan wordt het onderzoek meteen aangevuld met een onderzoek naar asbest in bodem. Op deze manier treedt er geen vertraging op in de voortgang van het onderzoek. Blijkt er inderdaad asbestverontreiniging aanwezig te zijn in de bodem, dan worden daar uiteraard ook de nodige veiligheidsmaatregelen voor getroffen bij het vervangen van de containers.

Avalex is actief in de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Midden-Delfland. Vorig jaar heeft Avalex in Delft een aantal ondergrondse containers vervangen, waarbij ATKB hen mocht adviseren over de bodemkwaliteit. Het is mooi om te zien hoe een tevreden opdrachtgever ons weer weet te vinden bij een volgend project.