x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In afwachting van definitieve plannen wilde de opdrachtgever/eigenaar van woning met schuur in Rockanje duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in het pand. In het woonhuis uit 1974 leek in eerste instantie geen asbestverdacht materiaal te zitten. Toch zit er in de schoorsteen een asbesthoudend kanaal. Uit de opgestelde risicobeoordeling voor de verwijdering van het asbest (de SMA-rt) blijkt dat deze in een buitensituatie (zonder containment) te verwijderen is. SMA-rt staat voor Stoffen Manager Asbest Risico Techniek, in het kader leest u hier meer over.

In de bijbehorende schuur zijn nog wat asbesthoudende toepassingen aangetroffen waarvoor ook passende SMA-rts zijn opgesteld. Met dit volledige onderzoek kan de opdrachtgever weloverwogen beslissingen voor de herinrichting maken en een vergunning aanvragen.

SMA-rt: Er zijn altijd asbestvezels in de lucht aanwezig, bij bepaalde concentraties wordt dit een risico. In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn waarden gedefinieerd waarboven maatregelen moeten worden genomen. Deze grenswaarden zijn gekoppeld aan een risicoklasse. Deze risicoklassering is in een geautomatiseerd systeem (SMA-rt, beheerd door Ascert) opgenomen. Gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven kunnen SMA-rt risicobeoordelingen maken.