x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Onze collega’s van Buro Bakker voeren een verkennend onderzoek uit naar de effecten van drijvende zonneparken. De drijvende zonnepanelen op de Bomhofsplas leveren vanaf deze week groene stroom aan het net, maar kritiek is er ook. Het zou slecht zijn voor vissen, vogels en de hele ecologie. De Stentor ging langs bij collega Douwe Schut voor een interview.

Sinds januari onderzoekt Buro Bakker | ATKB de ecologische gevolgen van de panelen. Wij monitoren fytoplankton, libellen, de visstand, overnachtende watervogels en broedvogels en vleermuizen.

"De aanwezige libellenfauna vormt bijvoorbeeld een goede karakterisering van de ecologische kwaliteit.

Lees dit volledige interview in De Stentor.

"Zwolle is hoofdstad van drijvende zonneparken. Welke gevolgen heeft dat voor vissen, vogels en planten?

18 hectare aan drijvende zonnepanelen op de Bomhofsplas leveren vanaf deze week groene stroom aan het net. Zwolle is hoofdstad van de drijvende zonneparken, maar kritiek is er ook. Het zou slecht zijn voor vissen, vogels en de hele ecologie. Bij de Bomhofsplas wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen...."