x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Rijkswaterstaat voert jaar in jaar uit projecten uit ten behoeve van het onderhoud van de Nederlandse waterwegen. Er is onderhoud aan de rivieren en kanalen nodig om ze hun functie van vaarweg en waterberging te laten behouden. Onderdeel van het onderhoud is het uitvoeren van baggerwerkzaamheden.

Volgend jaar worden bepaalde gedeeltes van de Maas in Noord-Brabant en Limburg gebaggerd. Zie ook het bericht op de website van Rijkswaterstaat Onderhoud Maas en kanalen projecten | Rijkswaterstaat.

ATKB heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om voorafgaand aan deze (bagger)werkzaamheden een waterbodemonderzoek uit te voeren. In dit waterbodemonderzoek is ook aandacht voor PFAS. Het waterbodemonderzoek gaat in de komende weken van start. Voor het waterbodemonderzoek hebben we zo’n 900 boringen in de waterbodem op de planning staan. Het veldwerk wordt deels met eigen materieel uitgevoerd en deels door samenwerkingspartner Sialtech.