x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Wil je als ondernemer meer aandacht besteden aan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, maar is je budget niet volledig toereikend? Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is het mogelijk om voordelig te investeren in bijvoorbeeld klimaatadaptieve maatregelen, zoals een EcoWadi.

Milieuvriendelijke maatregelen waarin je via de MIA/Vamil kunt investeren, zijn bijvoorbeeld het klimaatadaptief aanpassen van een bedrijfsterrein (maatregel D5340), het vergroenen van een bedrijfsterrein, parkeerterrein of tuin (E5341), het aanleggen van een infiltratiesysteem of wadi (G5342) en het regelen van voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit (F5100). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt in een infographic overzichtelijk op welke maatregelen de MIA en Vamil toegepast kunnen worden Infographics MIA\Vamil en EIA (rvo.nl).

In de Brochure en Milieulijst 2023 (rvo.nl) staat de volledige lijst van maatregelen waarin je voordelig kunt investeren. De bijdrage voor de milieu-investering vraagt de ondernemer aan via het eLoket op MijnRVO.nl.

Voor klimaatadaptieve maatregelen, maatregelen ter versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de leefomstandigheden van insecten en voor duurzame gebouwen adviseren wij u graag. En: voor onze adviesdiensten en ontwerpdiensten kunt u ook een (gedeeltelijke) subsidie aanvragen. Neem vrijblijvend contact op Jorgen van Nispen via 088-1153200 of info@at-kb.nl.