x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Zowel vanuit de samenleving als vanuit de overheid is er een steeds grotere urgentie om actie te kunnen ondernemen tegen de grote hoeveelheden plastics in ons (oppervlakte)water.

Om de omvang en aard van het plasticprobleem te begrijpen zijn gegevens nodig over de hoeveelheden en de verschillende soorten plastics in het milieu. Om plastics in de grote rivieren te kunnen onderzoeken heeft ATKB afgelopen jaar in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringstechniek voor (micro)plastics in rivieren.

Op basis van de eerste resultaten heeft Rijkswaterstaat ATKB onlangs opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te doen. Hierbij wordt gekeken naar de relatie tussen de plastic concentraties in de monsters en de hoeveelheid plastics in het water van de Rijn. Door op verschillende dieptes te monitoren moet ook duidelijk worden hoe de verschillende typen plastics over de waterkolom verdeeld zijn. Bij het bemonsteren van (micro)plastics is onze kennis van vangstmethoden voor vislarven van grote meerwaarde, omdat wij hiermee al veel kennis hebben opgedaan met fijnmazige netten.