x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De Marker Wadden zijn een aantal natuureilanden in het Markermeer. Door de aanleg van deze eilanden komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. De natuur rond de Marker Wadden wordt goed in de gaten gehouden, onder andere door monitoring van de visstand in de ondiepe waterzones op en rond de eilanden.

Om de ontwikkelingen te volgen, wordt de visstand sinds 2018 gemonitord door Wageningen Marine Research (WMR), het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO - KNAW) en Sportvisserij Nederland. Sinds vorig jaar vindt er ook op iets grotere afstand van de eilanden onderzoek naar de visstand plaats, zodat duidelijk wordt hoe ver de positieve effecten van het nieuw gecreëerde leefgebied zich uitspreiden in het Markermeer. Vorig jaar verrichtten ATKB en WMR dit onderzoek voor de eerste maal, waarbij we de visstand bemonsterden met een atoomkuil. In juni en augustus 2024 mogen wij deze bemonstering opnieuw uitvoeren in opdracht van WMR als onderdeel van het KIMA2.0-project (Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden). Met de gegevens die we verzamelen, aangevuld met de gegevens van de andere onderzoeken, krijgt WMR een compleet beeld van de visstand in en rond de Marker Wadden.

Uit onderzoeken blijkt dat de eilanden een paradijs zijn voor vogels en vissen. Vooral de beschutte oeverzones van de Marker Wadden zijn zeer soortenrijk en een ideale kraamkamer voor veel soorten vissen. Meer weten? In dit nieuwsbericht lees je meer over de natuurontwikkeling rond de Marker Wadden.

Nieuwe eilanden Marker Wadden aantrekkelijk voor vissen - WUR

Foto: Joep de Leeuw, WMR