x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bij het bouwen en verduurzamen van woningen, maar ook bij aanpassingen in de openbare ruimte, speelt de Omgevingswet een belangrijke rol. Beschermde plant- en diersoorten kunnen binnen het werkgebied voorkomen of er een verblijf hebben. Bijvoorbeeld huismus, gierzwaluw, maar ook de soortgroep vleermuizen, verblijven vaak in gebouwen en leven graag met ons, de mens, onder één dak. Daarom is er voorafgaand aan renovatie en bouw altijd onderzoek nodig om te bepalen of en zo ja, welke beschermde soorten er zijn, welke functie er voor die soorten is en wat de gevolgen van de plannen voor die soorten zijn. De onderzoeken voeren we uit vanaf het voorjaar tot in het najaar. Met de resultaten van die onderzoeken wordt advies gegeven aan ontwikkelaars voor het bouwen en verduurzamen van woningen met de juiste aandacht voor beschermde plant- en diersoorten volgens de Omgevingswet. Ook dit jaar hebben we veel aanvragen voor vleermuisonderzoek.

Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd door onze eigen ecologen samen met seizoensmedewerkers, altijd onder leiding van onze doorgronders. Sinds vorig jaar hebben wij de seizoensmedewerkers samengebracht in een vaste club; ATKBatters B.V. Een enthousiast team dat onze ecologen versterkt bij onderzoek naar vleermuizen en gierzwaluwen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit en continuïteit van ons vleermuis- en gierzwaluwonderzoek goed waarborgen.

Afgelopen week kregen onze eigen vleermuisonderzoekers de jaarlijkse opfriscursus en in komende weken verzorgen we de meerdaagse training voor de ATKBatters.

Vanaf 15 mei zetten we de ATKBatters in naast onze vaste medewerkers. Daarmee vergroten we onze capaciteit voor avondwerk, nachtwerk en werk in de vroege uurtjes. We werken met plezier met de ATKBatters samen in het veld. En dat is wederzijds, want een deel van de ATKBatters 2023 draait ook dit jaar weer mee!