x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De knautiabij komt voor op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Een groot deel van de bestaande populatie komt voor in de provincie Gelderland. ATKB heeft ,samen met Stachys ecologisch advies, in opdracht van de provincie een herstelplan opgesteld voor deze soort.

De knautiabij is sterk afhankelijk van de beemdkroon, de Knautia arvensis.

De vrouwtjes verzamelen het stuifmeel van de beemdkroon als voedsel

voor hun larven en de mannetjes weten dat ze bij beemdkroon de hun

vrouwtjes kunnen vinden.

Afgelopen periode heeft collega Douwe Schut meegeschreven aan een herstelplan voor de Knautiabij. Als kers op de taart is het herstelplan vandaag gepubliceerd op Nature Today.

Lees het volledige artikel.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26266

Bekijk het herstelplan.
https://www.at-kb.nl/uploads/20180088_rap01_herstelplan%20Knautiabi_definitief.pdf

Knautiabij op Beemdkroon