x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijk voor ATKB, het maakt onderdeel uit van onze missie en visie. Wij hebben onze MVO-doelen gekoppeld aan de internationale Sustainable Development Goals (SDG).

Niet alleen wij, ook onze opdrachtgevers eisen steeds vaker een maatschappelijke inzet van hun opdrachtnemers, en terecht. ATKB draagt hier graag aan bij.

missie en visie

Wij doen dat onder andere door te zorgen voor leer- en/of werkplekken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en we dragen bij aan goed onderwijs. Met een ingewikkelde term heet dit Social Return on Investment (SROI). Ook bieden wij onze medewerkers een periodiek medisch onderzoek aan en leveren we een bijdrage aan goede doelen waar onze medewerkers persoonlijk bij betrokken zijn.

Hoe past ATKB SROI toe?
Wij bieden vaste werkplekken, opleidings- en stageplekken aan voor medewerkers uit de Wet sociale werkvoorziening en Wajong. Wij hebben ook programma’s voor beroepsbegeleiding voor scholieren als werknemer en om stage bij ons te lopen. Wij kiezen toeleveranciers met een maatschappelijk karakter. Een sociale werkvoorziening gaat bijvoorbeeld het laatste deel van onze papieren archieven digitaliseren. Verder bieden we excursies en gastlessen aan en investeren wij jaarlijks in een project dat een bijdrage levert aan de samenleving op basis van de kennis van onze medewerkers.

Een voorbeeld is de relatie met Vaart Welzijn. Wij verzorgen natuurexcursies aan jongeren in het autistisch spectrum. En daarmee geven we ook voorlichting over biodiversiteit en natuur.

Periodiek Medisch Onderzoek
Wij bieden onze medewerkers een periodiek medisch onderzoek (PMO) aan. Deelname aan het PMO is vrijwillig. Onze medewerkers krijgen een medische controle en ATKB krijgt een rapportage over de hoofdlijnen waarmee we intern aan de slag gaan om de gezondheid van onze medewerkers te bevorderen. Zo hebben onlangs alle medewerkers de mogelijkheid gekregen om mee te doen met een training over “omgaan met stress”.

Persoonlijke goede doelen
Onze medewerkers zijn vaak zelf betrokken bij goede doelen. Afgelopen jaar hebben we op aanvraag van onze eigen medewerkers financieel bijgedragen aan diverse goede doelen zoals een hospice, Stichting MS research, Fryske feriening foar Fjildbiologgy,Chimfunshi, Flora van Nederland, Linda Foundation, Stichting Meesam, De Papaver Delft en Water for Life.