x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door ons te certificeren voor de CO2-Prestatieladder verbinden wij ons aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de prestatieladder, wat betekent dat we bezig zijn met de reductie van de uitstoot van de eigen organisatie en de manier waarop wij werken binnen onze projecten. Klik hier voor meer uitleg.

ATKB heeft over 2020 een footprint opgesteld van de uitstoot van CO2. Deze uitstoot betreft de vestigingen Assen, Middelharnis, Waardenburg, Zoetermeer inclusief het wagenpark, dat veruit de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt binnen de organisatie. De vestiging in Wageningen zal vanaf volgend jaar ook meegenomen worden bij het opstellen van de footprint.

Het zit in ons DNA om zuinig om te gaan met natuur en leefomgeving. Het beperken van CO2-uitstoot is daarom een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Een van onze speerpunten is het verbeteren en vernieuwen van het wagenpark de komende jaren, evenals het volledig overstappen op het gebruik van Blauwe Diesel (HVO). Dat wij daarmee al ver op weg zijn, kunt u lezen in ATKB | Certificaat CO2 reductie door gebruik van Blauwe Diesel (HVO) (at-kb.nl) en ATKB | Duurzaam ondernemen: Pilot blauwe diesel (HVO diesel) (at-kb.nl).

Binnen het systeem van de CO2-Prestatieladder komen de onderdelen: inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Als participant van de Duurzame Leverancier en van Assen voor Assen dragen wij ons steentje bij aan het delen van kennis. Ook doen we er ideeën op voor verdere CO2-reductie.

Meer weten over onze CO2-footprint, reductieplan of managementplan? Klik hier.