x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB sluit met Havenbedrijf Rotterdam een meerjarige overeenkomst voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek. Met deze overeenkomst zijn wij de komende jaren verzekerd van mooie en uitdagende projecten in de (Rijks)wateren van het Rotterdamse havengebied; van de oude stadshavens tot de moderne Tweede Maasvlakte. En mogen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een van de grootse havens ter wereld.

Waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het onderhouden, verdiepen, dempen of saneren van de waterbodem of andere werkzaamheden (ingrepen) in de waterbodem. Met een waterbodemonderzoek wordt de milieukundige kwaliteit van de waterbodem vastgesteld én worden de verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende baggerspecie bepaald. Waterbodemonderzoek in grote Rijkswateren zoals de Rotterdamse haven vraagt om specialistische kennis en goede communicatie tijdens de uitvoering van projecten. In de haven gaat alles altijd door en is vertraging uit den boze. Een goede projectorganisatie en veel aandacht voor de veiligheid op het water is dan doorslaggevend voor een vlekkeloze uitvoering.

In de dynamische Rotterdamse haven krijgen de monsternemers te maken met getijdenwerking, sterke stromingen, oeverbestortingen, niet-gesprongen explosieven en druk verkeer op het water. Door de vaak zeer grote onderzoeksdieptes wordt bovendien veelvuldig gebruik gemaakt van machinale boortechnieken, vanaf hiervoor speciaal toegeruste werkschepen. Voor de uitvoering van het machinale veldwerk werken wij samen met Sialtech Europe BV, waarmee wij een jarenlange relatie met machinaal waterbodemonderzoek hebben opgebouwd.

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn. Veiligheid op het water is bij ATKB eveneens topprioriteit. Om onze bijdrage te leveren aan de veiligheid in de haven, gaat ATKB de lat nog hoger leggen dan voorheen. Certificering volgens de Veiligheidsladder is een van de middelen die wij gebruiken om onze ambitie vorm te geven. Hiermee krijgen wij een duidelijk kader om onszelf op het gebied van veiligheid continu te kunnen toetsen en verbeteren. In Havenbedrijf Rotterdam vinden wij een belangrijke partner om veiligheid naar een hoger niveau te tillen. En daar hebben wij ontzettend veel zin in!