x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Waterschap Hollandse Delta is gestart met een pilot voor de toepassing van Bokashi. Bokashi is Japans voor “gefermenteerd organisch afval”. Hiermee wil het waterschap maaisel circulair en duurzaam verwerken. Collega's Arnoud en Matthijs zijn hierbij betrokken in een adviserende rol.

ATKB heeft een partijkeuring uitgevoerd op het materiaal en getoetst aan het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Om vast te stellen wat de milieuhygiënische invloed van Bokashi is op de ontvangende bodem is tevens ten behoeve van het pilotproject de nulsituatie vastgelegd van de landbouwgronden waarop de Bokashi is verspreid.

Lees meer in het artikel van Hoeksch nieuws.