x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Onze leefomgeving wordt doorlopend vernieuwd en verbeterd. ATKB levert graag een optimale bijdrage aan de leefomgeving voor mens en dier. Het slopen van een schuur of het renoveren van een bedrijfspand of woning komt regelmatig voor en bij veel van deze situaties is een asbestinventarisatie nodig.

Bij het maken van de sloop- en renovatieplannen is al inzicht nodig in het aanwezige asbest. Daarvoor voeren wij asbestinventarisaties uit. Omdat asbest geregeld ‘verstopt’ of ‘verpakt’ zit gaat dat soms gepaard met een aantal destructieve handelingen. Wanneer een pand nog in gebruik is, is dat niet wenselijk.

In zo’n geval voeren wij een twee–fasen asbestinventarisatie uit, bijvoorbeeld aan de Noordsingel in Rotterdam. Wij voerden eerst enkel visueel een niet-destructieve inspectie uit. Met deze asbestinspectie kan vaak al veel gezegd worden over de aanwezigheid van asbest, en met een fase 1 asbestinspectie kan een sloop- en renovatieplan opgesteld worden. Wanneer het pand niet meer in gebruik is, wordt een tweede-fase-inventarisatie uitgevoerd waarbij nog meerbronnen van asbest worden opgespoord. Met de complete asbestinventarisatie kan de renovatie of sloop veilig worden gestart.

Asbestinventarisaties zijn soms ook nodig tijdens bodemsaneringen. Tijdens het afgraven van verontreinigde grond aan de Bettoweg 19 in Schiedam kwam bijvoorbeeld een asbesthoudende mantelbuis naar boven. ATKB voerde dezelfde dag nog een asbestinventarisatie uit en zo bleef de vertraging beperkt.

Heeft u ook een asbestinventarisatie nodig? Of heeft u behoefte aan een helder advies?

Collega Otto Liese helpt u graag (06-41433413).