x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

PWN levert drinkwater in de provincie Noord-Holland. Daarbij maakt PWN gebruik van drinkwaterlocaties in Andijk, Heemskerk en in het duingebied. Het zuiveringsstation in Heemskerk wordt gemoderniseerd en uitgebreid en daarvoor is het nodig om de ondergrondse infrastructuur in beeld te brengen.

Over PWN
45% van al het water wordt gezuiverd in de Noord-Hollandse duinen. Het water wordt momenteel na-gedesinfecteerd met chemicaliën (chloorbleekloog). Om de kwaliteit ook in de toekomst te waarborgen, moet het bestaande gebouw ingrijpend worden verbouwd en de oude installatie, die nog werkt met chemicaliën, worden vervangen. Hiervoor in de plaats komt een UV-installatie. De toepassing van UV-licht is bovendien milieuvriendelijker en zorgt voor minder transportbewegingen.

Op een drinkwaterlocatie is veel ondergrondse infrastructuur aanwezig. Ook oude leidingen vanuit het verleden. Voorafgaand aan de modernisering is daarom van belang om de ondergrondse infrastructuur in kaart te brengen om problemen met de drinkwatervoorziening tijdens de uitbreiding te voorkomen. Onze doorgronders scanden de locatie vlakdekkend met de 3D-grondradar om de ondergrondse infrastructuur in beeld te brengen. De 3D-grondradar is daarbij voortgeduwd/getrokken door een quad en onze Ziesel (elektrisch rupsbandvoertuig).

De data uit onze 3D-grondradar is verwerkt tot een overzichtelijk GIS/CAD-bestand waarbij de exacte locaties van ondergrondse infrastructuur op hoogte-, breedte- en diepte coördinaat zijn weergegeven. Met deze gegevens in de hand kan PWN de drinkwaterlocatie moderniseren met een stuk minder risico op negatieve ondergrondse verrassingen.