x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Natuuronderzoek

ATKB voert natuuronderzoek uit in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen of monitoring van natuurtypen. Hiervoor worden verschillende methodes gebruikt. Het kan gebeuren dat u één van onze veldmedewerkers of materialen aantreft in het veld. Hieronder geven wij een stukje uitleg over onze mensen en materialen en wat hun rol is.

Materialen
Om het onderzoek gemakkelijk te maken wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn vaak voorzien van een camera of een opnameapparaat waarmee geluiden kunnen worden vastgelegd. Om kleine marterachtigen in kaart te brengen maken we gebruik van cameravallen, marterboxen (houten kist met in/uitlooptunnel en een cameraval), struikrovers (buis met cameraval en lokvoer) of sporenplankjes (stempelkussen om pootafdrukken te verzamelen). Het onderzoek kan vier tot twaalf weken duren.

Wanneer ATKB muizenonderzoek uitvoert, wordt gebruikt gemaakt van muizenvallen. Deze muizenvallen bestaan uit een groen kastje met een inlooptunnel (zie foto). In het groene kastje is een voedselvoorraad en een pluk hooi aanwezig, zodat de muis kan overleven. Dit noemen we ‘life-traps’. Het onderzoek neemt ongeveer 5 dagen in beslag. We willen u vragen om de materialen niet aan te raken of te verplaatsen.

Om een vliegroute van vleermuizen te onderzoeken maken we gebruik van opnameapparatuur die met behulp van een tijdschakelaar en op zonne-energie werkt. Deze witte kast kunt u aan een paal aantreffen langs een watergang of bomenrij. We willen u vragen om de materialen niet aan te raken of te verplaatsen.

Heeft u alsnog vragen over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via ons algemeen telefoonnummer op onder het kopje contact. Bent u benieuwd of bezorgd over de aanleiding van het project? Dan willen we u graag doorverwijzen naar de betreffende gemeente of terreinbeheerder waar het onderzoek plaats vind.

Medewerker van ATKB in de nacht
’s Nachts zijn wij bijna net zo actief als overdag. In de nacht vissen medewerkers van afdeling aquatische ecologie met verschillend materieel op grote wateren. Onze veldmedewerkers van de afdeling terrestrische ecologie doen in de nacht onderzoek naar vleermuizen, kikkers en padden en uilen (zie foto's). Daarbij kan het gebeuren dat we midden in de nacht in uw wijk op zoek zijn verblijfplaatsen van vleermuizen. Bij een vleermuisonderzoek zijn we tussen de vier en zes keer per jaar op een locatie aanwezig. Onze medewerkers dragen hierbij altijd veiligheidshesjes en kleding met het logo van ATKB. De medewerkers van ATKB zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Foto's: muizenval, rugstreeppad in de nacht, wezel in marterbox, wezelopname vanuit struikrover, pootafdrukken op sporenplank