x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB is gecertificeerd voor BRL 2100: Het uitvoeren van Mechanische boringen zonder waterdruk.
Dit betekent dat wij onze opdrachtgevers nog vollediger kunnen ontzorgen en diverse bodemgerelateerde werkzaamheden en onderzoeken in eigen beheer kunnen uitvoeren. Voor het bemonsteren van moeilijk doordringbare lagen zoals puinfunderingen zijn wij in bezit van een Geoprobe.

Dit is een hydraulisch aangedreven boormachine, speciaal ontworpen voor gebruik in de milieubranche. De Geoprobe maakt gebruik van een zogenaamde druktechniek en gebruikt een relatief klein statisch gewicht gecombineerd met trillingsenergie voor het voortbewegen van de (boor)kop.

Voor een uitgebreide toelichting op wat mechanisch boren inhoudt verwijzen wij u graag naar het infoblad van het SIKB: https://www.sikb.nl/doc/BRL2100/Infoblad_BRL_2100_def.pdf

"Waarom zijn goede mechanische boringen zo belangrijk?
De uitvoering van mechanische boringen wordt vaak onderschat en dat is niet terecht, want het is vakwerk. Er komt heel wat bij kijken om goed en milieuverantwoord uit te voeren. Bij mechanische boringen gemaakte fouten kunnen grote gevolgen hebben voor de bodem en het grondwater en daardoor verstrekkende gevolgen hebben voor de hele omgeving. Daarom is vastgelegd aan welke eisen de uitvoering van mechanische boringen moet voldoen. Dat is
gedaan in BRL SIKB 2100 en het daarbij horende protocol 2101.
Organisaties die mechanische boringen uitvoeren volgens deze eisen laten zien dat zij kwaliteit serieus nemen. Zij kunnen een certificaat verkrijgen, dat de inhoudelijke basis vormt voor een door de overheid af te geven erkenning. Deze erkenning is overigens niet te verwarren met de al bekende EGB erkenning. De erkenningsregeling van de overheid houdt in dat vanaf 1 januari 2011 alleen nog daarvoor erkende organisaties de meeste mechanische boringen mogen
uitvoeren in Nederland. De taakgroep Bodem+ van Agentschap NL verleent deze erkenning en houdt de lijst met erkende bedrijven bij (www.bodemplus.nl). Meer informatie over het systeem van certificatie en erkenning (‘Kwalibo’) kunt u vinden in het dossier Kwalibo op www.sikb.nl.
Kortom, BRL SIKB 2100 is een set documenten voor een goede uitvoering van mechanische boringen en vormt daarmee de basis voor milieuverantwoord mechanisch boren."