x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De radarsystemen van ATKB kunnen worden ingezet voor het detecteren van (onbekende) objecten of obstakels in de ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan het lokaliseren van een ondergrondse tank.

Op grote locaties kan voor een snelle vlakdekkende scan de 3D-radar worden ingezet. Waar sprake is van kleine locaties bieden de Infraradar of de 300/900 MHz radars een geschikt alternatief. Onder water kan de onderwaterradar uitkomst bieden.

Alle materialen die afwijken van de omliggende bodem kunnen in principe worden opgespoord, dus niet alleen metaal maar ook kunststof, beton, etc.

Voorafgaand aan graafwerkzaamheden kan het heel waardevol zijn om te weten welke onvoorziene obstakels er zich in de bodem bevinden, zoals bijvoorbeeld een bunker uit de tweede wereldoorlog:

Amplitudekaart op basis van radarscans, met binnen de rode cirkel de bunker

Maar ook bijvoorbeeld kabels/leidingen, niet-gesprongen explosieven, afwijkende bodemlagen, holle ruimten, etc. kunnen worden opgespoord zonder te graven.