x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met behulp van grondradar kunnen asfaltdiktes en diktes van onderliggende fundatielagen worden vastgesteld. Door radardata te valideren met een beperkt aantal boorkernen wordt een hoge nauwkeurigheid verkregen.

Doordat er per scan over een breedte van 1,5 meter beeld wordt opgenomen van de ondergrond, zijn er maar 1 á 2 scans per wegvak noodzakelijk om een vlakdekkend beeld te verkrijgen. Hierdoor ontstaat een compleet inzicht in de opbouw van de verhardingslagen. Met behulp van de 3D-radar is het, door gebruik te maken van de hoge frequenties, zelfs mogelijk om de laagopbouw van een asfaltverharding over een groot oppervlak snel en efficiënt vast te stellen.

Afbeelding: Voorbeeld 3D-radarscan met gemarkeerde onderzijde asfaltlaag (blauw) en onderzijde fundatielaag (rood). De gele lijn markeert de grens van een laag slakken onder het asfalt.

Afbeelding: Voorbeeld vlakdekkende laagdiktebepaling asfaltverharding met 3D-radar

Zoals zichtbaar in de bovenstaande afbeelding kan de laagdikte van een verharding behoorlijk variëren. Deze variatie zal met boorkernen alleen niet voldoende inzichtelijk worden, omdat bij dergelijk onderzoek een puntmeting gelijk wordt gesteld aan een groter oppervlak.

De 3D-radar postprocessing software zorgt ervoor dat surveyresultaten van de 3D-radar op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier worden verwerkt en gepresenteerd. Dit kan onder meer door het gesynchroniseerd weergeven van videobeelden, kaart en radardata met interpretatie en boorkerninformatie.

Bijkomend voordeel is dat de radarscans meteen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de ligging van kabels en leidingen te verifiëren, reparatievlakken te markeren of verzakkingen/holle ruimten te detecteren.

Door inzet van een grondradar, voortgetrokken door een wegvoertuig, kan het onderzoek met minimale belemmering van het verkeer worden uitgevoerd, zoals in het onderstaande filmpje.