x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met name bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen dient voor de beoogde inrichting vaak veel grond (hieronder worden in dit geval ook materialen als slib, grind of puinlagen gerekend) te worden verzet. Een grondstromenplan biedt inzicht in de mogelijkheden en kosten van het verzetten van grond waarbij tevens een onderscheid kan worden gemaakt tussen de fysische en de chemische kwaliteit van grond.

Voor het opstellen van een grondstromenplan dient de huidige situatie te worden vergeleken met de toekomstige situatie. ATKB beschikt over ruime ervaring en materieel om de huidige situatie in beeld te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van de bovengrondse inrichtingen en hoogten van het maaiveld door middel van GPS, het vaststellen van de bodemopbouw en eventuele obstructies door middel van niet-destructief onderzoek met een grondradar en het vaststellen van de kwaliteit van grond en grondwater door middel van bodemonderzoek. Met behulp van geavanceerde software worden de verkregen gegevens vergeleken met het ontwerp van het plangebied. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de omvang van het noodzakelijke grondverzet en de mogelijkheden tot hergebruik en aan- en/of afvoer van de verschillende grondstromen.

ATKB adviseert u graag over de mogelijkheden met betrekking tot grondstromenplannen. ATKB heeft deskundigen in huis voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie, het berekenen van de grondbalans, het uitwerken van de gegevens tot een overzichtelijke rapportage en het geven van een advies op maat.