x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Voor de controle op de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de bodemsanering wordt toezicht gehouden door een saneringsdeskundig persoon (de directievoerder). De directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever en houdt toezicht op de naleving van het contract of bestek voor de uitvoering van de bodemsanering. Hierbij houdt hij met name toezicht op de financiële zaken en de planning en neemt hij beslissingen aangaande wijzigingen ten opzichte van het saneringsbestek. Ten aanzien van de milieukundige aspecten is een goede samenwerking tussen de milieukundige begeleider en de directievoerder van groot belang. Door deze deskundige en onafhankelijke samenwerking wordt efficiënt gewerkt en worden kosten bespaard. ATKB biedt milieukundige begeleiding in combinatie met directievoering aan.