x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bij (her)ontwikkeling van een locatie of bij grondtransacties is inzicht in de risico’s een must. Technische risico’s worden meestal afgedekt met een technische keuring. Maar naast technische risico’s kunt u ook te maken hebben met milieukundige en ecologische risico’s of ondergrondse objecten. Deze risico’s brengen wij graag in beeld met een locatiescan.

Onze locatiescan biedt meerwaarde voor alle belanghebbenden die bij veranderende omstandigheden vooraf inzicht wensen in kansen en risico’s. Om zo vakkundig een gedegen afweging te maken of zij over gaan tot bijvoorbeeld aankoop of ontwikkeling.

Een locatiescan biedt uitkomst
Met deze Environmental Due Diligence (EDD) geven wij u inzicht in de geschiedenis van een locatie en de bijbehorende milieurisico’s. U weet op dat moment bijvoorbeeld of u extra kosten moet maken om de bodem te saneren, of beschermde soorten van invloed zijn op uw renovatieplannen of dat de hydrologische situatie (natuur)ontwikkeling in de weg staat.

Wij beantwoorden vragen in ons advies als:

  • Waar moet je op letten bij aankoop van een locatie?
  • Kunt u de plannen uitvoeren die u voor ogen heeft?
  • Zijn er nog extra kosten te verwachten?

Daarnaast kunnen wij voor u de bodem scannen met onze 3D-grondradar en u antwoord geven op de vraag of er ondergronds nog risico’s te verwachten zijn die uw plannen kunnen vertragen of verstoren zoals oude kelders, kabels en leidingen, niet-gesprongen explosieven of oude (archeologisch waardevolle) funderingen.

Kennis van de Nederlandse milieuwetgeving
Heeft u herontwikkelingsplannen? Dan is niet alleen milieukundig inzicht van belang, maar ook wat u te wachten staat op het gebied van onze Nederlandse milieuwetgeving zoals de stikstofregelgeving en de Omgevingswet. Welke plannen heeft u precies met de locatie? Zijn er uitdagingen of juist kansen te verwachten op het gebied van de Nederlandse milieuwetten? Met onze risicoscan maken wij dat voor u inzichtelijk en adviseren u hierin.

Met onze locatiescan krijgt u inzicht in de milieukundige, ondergrondse en ecologische kansen en risico’s van een locatie. Ook geven wij u graag advies over een optimaal gebruik van de locatie wanneer er milieukundige of ecologische kansen of beperkingen zijn.

Wilt u een locatiescan laten uitvoeren of vrijblijvend meer informatie over een locatiescan? Neem contact met ons op via 088-1153200 of info@at-kb.nl.