x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Soms wordt bij een asbestinventarisatie asbest ontdekt dat mogelijk in de huidige situatie een risico oplevert. Wij voeren dan een risicobeoordeling (conform NEN2991) uit waarmee deze blootstellingsrisico’s bepaald worden en er maatregelen genomen kunnen worden. Bij deze risicobeoordeling nemen we zo nodig ook stof- en luchtmonsters.

Hoe voeren we een risicobeoordeling uit?
De opzet en uitvoering van een risicobeoordeling zijn voorgeschreven in de NEN 2991. Bij een risicobeoordeling conform deze norm worden het potentiele en het actuele risico op blootstelling aan asbestvezels bepaald:

Potentieel risico; asbestvezels welke als stof aanwezig zijn en bij gebruik van het pand in de lucht terecht kunnen komen en dan kunnen worden ingeademd, dit wordt vastgesteld door het nemen van kleefmonsters.

Actueel risico; dit is de huidige asbestvezelconcentratie in de lucht, dit wordt vastgesteld door het nemen van luchtmonsters.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden conclusies en aanbevelingen gedaan.

ATKB zet de monsternametechnieken uit de NEN 2991 zo in dat er snel een goede risicobeoordeling, waarmee pragmatische maatregelen kunnen worden genomen om verspreiding van asbestvezels tegen te gaan.