x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Als wordt overgegaan tot verwijdering van asbest dan vindt dat meestal plaats op basis van de uitgevoerde asbestinventarisatie. Begeleiding of toezicht bij een asbestsanering is soms wenselijk voor de opdrachtgever. Denk aan opstellen van kostenramingen, aanbesteding, selecteren van aannemers, directievoering namens opdrachtgever en beoordelen oplevering. Ook kan een nieuwe, veiligere of efficiëntere saneringstechniek wenselijk zijn waarbij saneringsonderzoek wordt ingezet in de vorm van het uitvoeren van asbestblootstellingsmetingen bij verwijdering van het asbest conform de SCi-548.

Saneringsbegeleiding
De opdrachtgever kan bij het laten uitvoeren van de asbestverwijdering er voor kiezen om ATKB in te schakelen voor haar expertise op het gebied van kostenramingen, de selectie van aannemers of directievoering bij asbestsaneringen.

Er is ruime ervaring met het doen van terugschalingsonderzoek of validatiemetingen conform de SCi-548. Deze onderzoeken zijn gedaan om inzicht te krijgen in de veiligheid van nieuwe innovatieve asbestsaneringsmethoden maar ook om vast te kunnen stellen of op een specifiek project met gestandaardiseerde saneringstechnieken de blootstelling aantoonbaar lager is dan ingeschat met SMA-rt. Hierdoor is veelal veiliger te werken wat daarmee vaak een efficiencyslag voor de opdrachtgever oplevert.