x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Uit een risicobeoordeling of asbestinventarisatie kan komen dat hoewel er asbest aanwezig is, dit niet leidt tot onaanvaardbare concentraties asbestvezels in de lucht. Zolang er niet aan het asbest wordt gewerkt vormt de aanwezigheid van asbesthoudende producten vaak geen risico voor het gebruik van het gebouw. Een asbestbeheersplan geeft dan zekerheid aan de eigenaar en de gebruikers van het pand. Hierin worden de asbesthoudende toepassingen beschreven en hoe hier dan veilig mee om kan worden gegaan.

In het asbestbeheersplan worden vastgelegd:

  • Een duidelijke beschrijving van het gebouw
  • De uitgevoerde onderzoeken met markering en de gegevens van de vastgestelde asbesthoudende bronnen
  • De gebruiksbeperkende maatregelen
  • Periodieke controle op de effectiviteit van de maatregelen
  • Maatregelen indien de periodieke controles daartoe aanleiding geven
  • Een noodplan om bij calamiteiten opgetreden beschadigingen van asbest zo snel mogelijk te verhelpen
  • Wijze waarop betrokkenen worden geïnformeerd
  • Overzicht van de taken, bevoegdheden en bereikbaarheid van de verantwoordelijke personen