x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Asbest is een minerale vezel met positieve eigenschappen; hoge streksterkte, onbrandbaar en isolerend. Het is tussen 1945 en 1993 in veel materialen toegepast. De bekendste en meest gebruikte zijn asbestcementproducten zoals golfplaten en cementbuizen. Het heeft echter één nadeel: gezondheidsrisico's. Daardoor is het gebruik van asbest uiteindelijk per 1 juli 1993 verboden. Bij werkzaamheden aan gebouwen van voor 1994 is het daarom verplicht een asbestinventarisatie / asbestonderzoek te laten verrichten.

ATKB is gecertificeerd om asbestinventarisaties / asbestonderzoeken te mogen uit voeren, en daarnaast kunnen wij ook de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • Risicobeoordelingen asbest conform NEN2991 – wanneer mensen mogelijk asbestvezels inademen.
  • Het opstellen van een asbestbeheersplan – zodat een gebouw veilig gebruikt kan worden zonder het asbest te hoeven verwijderen.
  • Begeleiding van complexe asbest saneringen – het selecteren en controleren van de aannemer en bepalen hoe de sanering zo veilig mogelijk kan worden uitgevoerd (terugschalingsmetingen).
  • Beantwoording alle andere vragen op het gebied van asbest.