x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met al haar sloten, kanalen, rivieren, meren en plassen is Nederland een echt waterland. De bedekking met planten en plantsoorten die in het water en op de oever staan, zeggen veel over de kwaliteit van het water. Water- en oeverplanten maken daarom deel uit van de KRW-beoordeling, het Monitoringsprogramma Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL), stadswaterscans en quickscans. Beheerders krijgen zo inzicht in de huidige toestand van het water en daarnaast kunnen ze indien nodig maatregelen nemen om de kwaliteit van het water te verbeteren.

Onderzoek en advies
ATKB heeft veel ervaring met vegetatieopnamen van water- en oeverplanten. Zo voeren we onder andere al sinds 2004 jaarlijks de vegetatiekartering van het IJsselmeergebied uit. Daarnaast hebben we gedurende de afgelopen jaren diverse quickscans en stadswaterscans uitgevoerd. De resultaten en de hieruit voortkomende maatregelen vormen een leidraad voor waterschappen en gemeenten bij het behouden of indien nodig verbeteren van de kwaliteit van de stadswateren.

Hoe wij u kunnen helpen
ATKB kan een vegetatieopname voor u uitvoeren conform het Handboek Hydrobiologie, de Ebeostad methodiek of volgens uw (eigen) voorschriften. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de beoordeling geven wij u graag advies over de ecologische toestand van de wateren en eventuele beheers- en/of herstelmaatregelen.