x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Visstandbemonsteringen zijn gericht op het onderzoeken van de omvang, soortsamenstelling en spreiding van een visbestand of specifieke vissoorten. Visstandbemonsteringen vormen deels de basis voor de ontwikkeling van visstandbeheerplannen en laten de effecten van herstelmaatregelen op de visstand zien. Daarnaast worden visstandbemonsteringen - die in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden uitgevoerd - herhaald om de ontwikkeling van de visstand op lange termijn inzichtelijk te maken.

Ruime ervaring met alle watertypen
ATKB voert al sinds 1996 visstandbemonsteringen uit waarbij alle voorkomende watertypen zijn bemonsterd. De visstandbemonsteringen worden uitgevoerd met eigen vangtuigen waaronder zegens, kuilen, fuiken, kieuwnetten en elektrovisserij. Door middel van het databeheerprogramma Piscaria worden de verzamelde veldgegevens verwerkt en in duidelijke rapporten gepresenteerd. Bij KRW-visstandonderzoeken wordt het visbestand middels het programma QBWat getoetst aan de gestelde doelen.

Gestandaardiseerde methodiek
Op basis van de ruime ervaring met visstandbemonsteringen heeft ATKB een gestandaardiseerde bemonsteringsmethodiek voor visstandonderzoek opgesteld (Handboek Hydrobiologie, STOWA 2010). Dankzij deze kennis, de inzet van eigen vangtuigen en boten en ervaren veldmedewerkers garandeert ATKB een correcte uitvoering van het visstandonderzoek. En daarmee een representatief beeld van de visstand. Alleen al in 2013 bemonsterde ATKB 121 waterlichamen in Nederland en België voor de KRW.