x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

We monitoren de passage van vis via vistrappen, vishevels, inlaatwerken, sluizen, gemalen en stuwen met vangtuigen zoals fuiken. Het doel is kennis te verkrijgen over vis(migratie)gedrag langs knelpunten in watersystemen. Deze watersystemen variëren van kleine beken tot waterkrachtcentrales en scheepvaartsluizen. Tevens wordt door middel van dergelijk onderzoek gekeken naar de schade aan vis na passage.

Wij beschikken over geavanceerde stroomsnelheidsmeters en GPS-RTK apparatuur voor het nauwkeurig doormeten van vismigratievoorzieningen. Bij het uitvoeren van onderzoeken maken wij gebruik van onze eigen vangtuigen en boten. Op basis van de in het veld verkregen data en wetenschappelijke literatuur stellen wij vismigratievisies op en geven advies met betrekking tot visgeleiding, ontwerp van vispassages en visvriendelijke opvoerwerken.

ATKB heeft ruime ervaring met het monitoren van vispassage. Wij hebben tientallen vismigratievoorzieningen geëvalueerd onder zeer uiteenlopende omstandigheden.