x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Onder de Waterwet is koelwateronttrekking vergunningplichtig. Hierbij heeft de waterbeheerder de plicht om de visstand in het onttrekkingsgebied in beeld te brengen. ATKB kan zowel de inzuiging van vis als de visstand in het onttrekkingsgebied monitoren.

Tevens kan ATKB de bemonstering van de koelwaterzeven verzorgen. Middels een (mede door ATKB) speciaal ontwikkelde beoordelingssystematiek wordt op basis van de onderzoeksgegevens de effecten op de visstand vastgesteld en bepaald of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Uitgebreide praktijkervaring
Wij hebben zeer veel ervaring met het monitoren van koelwateronttrekking en –lozing. ATKB heeft voor MEETPOL (de commissie Monitoring Ecological Effects of Thermal POLlution) veel koelwateronttrekkers bemonsterd en de beoordelingssystematiek Koelwateronttrekking ontwikkeld.