x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB adviseert haar opdrachtgevers over een grote diversiteit aan visgerelateerde onderwerpen, waaronder visstandbeheer in de vorm van Actief Biologisch Beheer (ABB). ABB is een maatregel om een watersysteem terug te brengen tot een helder plantenrijk watersysteem met een gevarieerde visstand door het tijdelijk terugbrengen van het bestand aan bodemwoelende vis. Daarnaast wordt ook het planktivore bestand (vis <15 cm), welke veel watervlooien eet, afgevist tot een tijdelijk laag niveau.

Alvorens ABB toegepast kan worden, is het noodzakelijk om een systeemanalyse uit te voeren. Hierbij wordt gekeken in hoeverre ABB toepasbaar is. Nagenoeg altijd zal blijken dat ABB pas zinvol is nadat diverse andere maatregelen genomen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het terugdringen van voedingsstoffen, baggeren en natuurvriendelijker inrichten. ABB is geen wondermiddel en ook geen manier om goedkoop aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Wel kan het een goede aanvulling zijn om het effect van andere maatregelen te verhogen. ATKB heeft veel ervaring met het succesvol toepassen van ABB en kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden.